Koristeći sva sredstva, od diplomatije do rata,
uz pravu strategiju, samostalno ili udruženi u moćan savez,
izgradite državu u konkurenciji hiljada igrača širom svijeta
English SR/HR/BiH/CG